Uskopaljska dolina

U gornjem toku Vrbasa prostirala se je uska dolina nahije Uskoplje, koja počinje od njegovog izvora i nastavlja se na područje današnjeg Gornjeg Vakufa, a završava se sa područjem današnjeg Donjeg Vakufa. Ovu nahiju spominju mnogi historičari, kao što su: Plinije, Porfirogenit, Dukljanin, Jireček, Prelog, Ćorović i drugi. Porfirogenit spominje nahiju Uskoplje već u 10.vijeku, a Dukljanin navodi u svojoj Hronici u 12. vijeku, da je zaratio neki bosanski ban sa Hrvatskom i pripojio Uskoplje svojoj oblasti, koja se nazivala Donji Kraji.

O Uskoplju rekli su još sljedeći:

Vladimir Ćorović navodi u svome članku “Teritorijalni razvoj bosanske države u srednjem vijeku” sljedeće: “Treba imati na umu i ovaj podatak od Dukljanina, o hrvatskom pljačkanju župe Uskoplje, Luke i Plive za vrijeme kralja Krešimira”

I Desanka Kovačević-Kojić spominje Uskoplje i veli: “Pod vlašću bosanskih kraljeva (bilo ih je 7), pa do pada Bosne, nalazilo se je Uskoplje, Rama i Livno, što se vidi i iz povelje Matije Korvina iz 1463.godine, kojim daruje ove krajeve Vladislavu Hercegoviću”

Ima još jedan spomen o gornjovrbaskoj dolini Uskoplje: “Ovaj predio u srednjem vijeku predstavljao je važnu raskrsnicu puteva, koji su vodili od Splita i iz dolina rijeke Lašve i Bosne. Iz Splita vodio je put preko Klisa i Sinja na Livanjsko polje, a odatle preko Kupresa u dolinu gornjeg Vrbasa u predio Uskoplje i skretao do Vesele Straže prema centralnoj rudarskoj oblasti”

Kao granično područje bila je cijela nahija Uskoplje izložena čestim napadima susjednih zemalja: Mletačke republike, Dalmacije i četa iz Hrvatske, koji su pljačkali, ubijali i rušili stare gradove i naselja, kao što su Prusac i područja današnjeg Gornjeg Vakufa i Donjeg Vakufa, koji nisu prestajali ni do danas. Na području ove nahije zadržali su se mnogi ostaci iz ilirskog, rimskog i bogumilskog perioda, kao što su iskopine, nekropole i stećci na cijelom području općine Gornji Vakuf, koji su uglavnom bogumilskog porijekla, što se može vidjeti u priloženom spisku. Specifičnost i osobenost Bošnjaka ostavila je tragove i u mnogim nazivima naselja, livada, brda, vrela, česama, ilirske gradine, kamenjari i strništa.

dolac222
volim ovaj rezim kada svi rade a ja lezim

1 komentar

Komentariši