Welcome to Sarajevo JEDNA SI JEDINA BOSNA I HERCEGOVINA 06. april 1992.

• Evropska unija i Sjedinjene Američke Države priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine.
• Srpske paravojne formacije počele otvorene artiljerijske napade na Sarajevo. Aprila i maja 1992 srpske snage su na sarajevskom ratištu angažovale preko 15 000 ljudi (JNA je u gradskim kasarnama raspolagala sa oko 5000 vojnika i oficira), oko 2000 oruđa kalibra od 12,7 mm do 155 mm, oko 100 tenkova i transportera. U to vrijeme srpske snage su na jedan kilometar sarajevskog fronta raspolagale sa 35 oruđa. Najveća koncentracija oruđa u historiji ratovanja do tada je zabilježena u bici za Berlin 1945. kada su ruske snage na dužni od kilometar imale 25 oruđa.
• JNA i srpske paravojne snage napale Foču i počele etničko čišćenje istočne Bosne. Zbog loše organizacije odbrane Foča je pala gotovo bez borbi.
• 06. aprila srpske snage napadaju Zvornik, u kojem dolazi do teških borbi, posebno za Kula grad. Snage bosanskih Srba i JNA dvadeset dana vrše neprekidne napade na Kula Grad uz artiljerijsku i podršku avijacije, te upotrebu bojnih otrova. Kula Grad je branilo oko 150 boraca od toga 20 bez ikakvog oružja.
• Prema izvještaju Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana (Izvještaj o Srebrenici) od 15. novembra 1999, u prvih 60 dana rata oko milion stanovnika je raseljeno i protjerano dok je nekoliko desetina hiljada, uglavnom Bošnjaka, ubijeno.

dolac222
volim ovaj rezim kada svi rade a ja lezim

1 komentar

  1. DANA 09 05 2012 GOD U NAŠEM GRADU DOŠLO JE DO ODRŽAVANJA SASTANKA INCIJATIVNI ODBOR JOB-UNIJA VETERANA BIH SA CILJEM ODRŽAVANJE SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA .DOSADAŠNJI RAD JE OCJENJEN LOŠ ILI NIJE UOPŠTE BILO UPRAVNOG ODBORA KAKO KAZA PRESJEDNIK JOBa FBiH SAUD KULAOSMAN I PODPRESJEDNIK JOBa BiH NERMIN SARVAN .DONESENA JE ODLUKA DA U ŠESTOČLANI TIM ZA PROVOĐENJE SKUPŠTINE BUDU PREDSJEDNICI OOJOBa D.VAKUF-G VAKUF-JAJCE-BUGOJNO-N TRAVNIK NA ČELU SA PREDSJEDNIKOM PENZIONISANIM PUKOVNIKOM VFBIH GOSP EDIN ŠERO . ZADATAK NAM JE VRLO SLOŽEN I REKAO BI TEŽAK DA VRATIMO DOSTOJANSTVO I POVJERENJE U DRUŠTVU KOJEM ŽIVIMO BORAČKOJ NAJ ŠIROJ POPULACIJI .

Komentariši