Potpisani ugovori za Zimsko održavanje puteva dužine 183,70 kilometara

Nakon otvaranja prikupljenih ponuda po objavljenom pozivu konkurentskog zahtjeva od strane općine Gornji Vakuf-Uskoplje za Zimsko održavanje lokalnih puteva sa područja ove općine za sezonu 2012/2013 izabrani su najpovoljniji ponuđači.

Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica (čišćenje snijega) u sezoni 2012/2013 dobile su četiri firme sa područja ove općine. JKP Radovina iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja će održavati lokalne puteve i gradske ulice u dužini od 113,10 km, JKP VIK doo iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja će čistiti puteve dužine 37,40 kilometara, Obrtnička radnja Pokvić, Gornji Vakuf-Uskoplje će čistiti snijeg na putevima dužine 20,10 kilometara i Pegasus doo Gornji Vakuf-Uskoplje će održavati puteve u dužini od 13,10 kilometara.

Posipanje svih putnih pravaca sa prekrivenim asfaltom, frakcijom i sa soli za posipanje vršit će JKP Radovina doo Gornji Vakuf-Uskoplje.

Ukupan iznos po ugovorima koji će općina platiti za zimsko održavanje svih puteva je oko 70.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

dolac222
volim ovaj rezim kada svi rade a ja lezim

1 komentar

Komentariši